Mi a coaching?

Mi a coaching?

A coaching egy kérdezéstechnikán alapuló, a kliens témáján és célján dolgozó, jövő-, cél- és változás fókuszú segítő módszertan.

A coaching eredménye a céljaink elérése, jobb életminőség, önmegvalósítás, jobb emberi kapcsolatok. 

A coaching önreflexióra tanít. A nagyobb önismeret és önreflexiós képesség által felismerjük eddigi működési mintáinkat, megértjük a tanult, felvett viselkedésünk, kommunikációnk korlátolt, szinte törvényszerű eredményét, és képessé válunk a korábbiak megváltoztatásra, kiválóbb eredmény megvalósítására.
Megvizsgáljuk magunkat és életünket, majd eldöntjük, hogy melyik részével vagyunk elégedettek és melyikkel nem. 

Életünk azon területein, amelyeken változtatni szeretnénk, ahol jobb eredményt szeretnénk elérni, elkezdünk az odavezető úton, az ok-okozati összefüggéseken, a következményt, a végeredményt, a kimenetelt okozó, eredményező mintákon, kommunikációnkon, viselkedésünkön, gondolkodásunkon, továbbá az emberekről, világról alkotott képünkön, berögzöttségeinken, szokásainkon, mindset-ünkön, paradigmáinkon változtatni. Ez a változtatás, önfeltárás, szembenézés mind-mind a coaching munka része. 

A Coach ebben a változási folyamatban kísér, támogat, tart meg, tart tükröt, konfrontál, provokál vagy éppen motivál, hajt, ha arra van szükséged, és a megállapodás része.

A coaching egy partneri kapcsolat. A coachingban teljes elfogadás van a coach részéről a coachee, a kliense felé.

Egy idő után, egy hosszabb és mélyebb transzformatív coaching folyamat során,  megkérdőjelezünk mindent, ami van és volt, amit gondoltunk a világról, ha úgy tetszik “Istent, Hazát, Családot és Önmagunkat”. Vagy fordítva -kinek hogyan- magunkat, hitünket, hitrendszerünket, a családot, a környezetünket, a hazát, a világot, mindent, ami adott és konstruált körülöttünk. Egy ponton megkérdőjelezzük önmagunkat, egónkat.
Talán ezen minden korábbi tudásunk megkérdőjelezése, a falak, határok, rendszerek lebontása teszi lehetővé az új teremtését, ami már más működést, gondolkodást, másik, a korábbit meghaladó hitrendszert és a korábbinál jobb eredményt fog hozni.
A coaching nem terápia, nem tanácsadás. Valahol a kettő között van, talán legközelebb a mentoringhoz és talán nem túl távol egy-egy terápiás módszertől.

A terápia a múltban végez részletes és akár hosszan tartó feltárást, mély múltbeli önmegértést. 

A coaching múlthoz visszanyúl ugyan, a múltbeli megértéseket és mintákat felhasználva azonban a jövőbeli célokért, változásért dolgozik sokszor a jelenben, az “itt és most”-tal. A coaching kérdezéstechnikájával a múlt megértéseit felhasználva a kliens témáján és célján dolgozik a jelenben; jövő, cél és változás fókusszal, hogy magasabb teljesítményre, kiválóbb eredményekre, jobb emberi kapcsolatokra, ezeken keresztül jobb minőségű (“boldogabb”) életre legyünk képesek.

A tanácsadás egy adott témában, szakterületen megmondja, hogyan kell eljárni, megcsinálni, elvégezni valamit. A coaching nem mondja meg, hogyan kell. A coaching módszertanában nem adunk tanácsot, még csak rá sem vezetünk valakit a megoldásra. Coachként tulajdonképpen egy tökéletes “nem tudásban” van együtt a klienssel, amely párosul egy maximális hittel és bizalommal a kliens felé, “nem tudással” abban az értelemben, hogy a kliens a saját életének és saját magának a szakértője.

Ő az aki ismeri vagy rálelhet a saját maga számára igazán fontos célokra és az odavezető útra. Ezt a coach nem tudja, nem ismeri, nem sugallja, nem mondja meg. A coachingban a coachee teremti meg az ő új megoldását, az új valóságát, amelyhez a coach egy támogató jelenlétet biztosít. A coaching a kliens változásának tanúja lesz, a coaching folyamatához útitársként szerződik.
A coachingban kontextusra, majd témára szerződünk, és célokat határozunk meg. Ezekre előre megbeszélt  5-12 alkalmas folyamatra szerződünk.
Egyes témák kibontása, feldolgozása, “megoldása”, egyes célok elérése újabbakat nyithat meg, amelyek fontosságáról, sürgősségéről a coachee dönt. A kliens döntése alapján a coach-csal újraszerződnek, egy-egy új coaching témát megjelölve, új coaching célt kitűzve, egy, az előzőhöz képest akár eltérő  kontextusban való teljes coaching folyamat elkezdéséhez.

A feldolgozott témák alapján megkülönböztetünk Life vagy életmód coachingot, Business vagy üzleti coachingot, és a teljes embert integráltan támogató, integratív módszertannal dolgozó coaching folyamatot, az integratív coachingot.