Időprésben az üzlet - Mastermind

Időprésben az üzlet - Mastermind

5 - 6 - 12 alkalmas Mastermind csoport vállalkozóknak, vezetőknek

Az Időprésben az üzlet Mastermind a csoportlétszám, intenzitás és a támogatás hosszától függően három verzióban nyújt csoportos facilitált tanulási és fejlesztési támogatást vállalkozóknak, vezetőknek.

Jelentkezem

A Mastermind egy magasszintű vállalkozói és vezetői csoportos önfejlesztés annak a számára, aki tudatosította a problémáját, szeretné megoldani, szeretne fejlődni, szeret és tud csoportban dolgozni, aki ismeri a csoportban lévő tudás erejét, és kész használni azt. Ugyanakkor kész a saját tudását megosztani, bízik a co-reationben, tudja, hiszi, hogy ha több ember, több master vagy agy összejön, abból valami nagy dolog sülhet ki…
 
Az online vagy személyes csoportos fejlesztés keretében facilitációval, csoportos coaching módszertani elemekkel ötvözve, az “action learning” módszertant használva működünk együtt. Az “action learning” nem tanulás, hanem fejlesztés, ezzel a módszertannal gyorsabban, hatékonyabban lehet fejlődni, magatartási, működésbeli mintákon változtatni, tehát a megoldás felé haladni.

Nem előadást hallgatunk, hanem csoportként, közösen - egyéni megéléseket megosztva - dolgozunk; alkalmanként rendre, valamelyik csoporttársunk témájában alaposabban elmerülve és feldolgozva azt.

A csoportok összeállításánál az első hívószó ugyan az idő téma és a vállalkozói, vezetői időprés, időbeosztás, a szűrő azonban az érdeklődés, elköteleződés és a csoportok közötti kémia.

A csoport alkalmak számát, így a mastermind program hosszát a csoport létszáma és a résztvevők által kívánt mastermind csoportos támogatás hossza határozza meg. Aki úgy gondolja, hogy hosszabb, akár egy éven keresztül tartó vállalkozói, vezetői támogató csoport hátteret óhajt magának biztosítani, és üzleti, vállalkozói és vezetői teljesítményét, eredményét ezen keresztül növelni, feltehetően a több alkalmas programot fogja választani.

Az egyes csoportok létszáma a másik tényező, ami meghatározza az alkalmak számát. A hét alkalmas csoporthoz öt fő, a kilenc alkalmas csoporthoz hét fő, a tizenkét alkalmas csoporthoz tíz fő csatlakozhat, annak érdekében, hogy minden csoporttag számára legyen egy alkalom, amikor témagazda lehet. 

Az első és utolsó alkalom, amolyan keretező; bevezető, ismerkedő, egyéni és csoport cél tisztázó, szerződő, majd összefoglaló, lezáró és búcsú alkalom.

Azért indítok előre meghatározott alkalom számmal csoportot, ezzel létszám korlátot beállítva, hogy határozottan elkülönítsem a támogatás, keret formáját és a csoportméretet, így különböző megoldást kínálva a különböző támogatási keretre vágyóknak:

  • rövidtávon tervezés - intenzív, gyors indítás és fejlesztés; 
  • középtávú támogatás, pár hónapos előre tervezés, nagyobb elmélyülés, közepes sebesség;
  • hosszabb távon tervezés, stratégiai szemlélet, mély, átgondolt, lassú fejlődés.

Az idő téma, vállalkozó és vezető tehát csak hívószavak, azonban feltehetően a csoport ezen hívószavak alapján áll össze. A csoporthoz csatlakozhat olyan nem vállalkozó vagy vezető is, aki érdeklődik a téma iránt, az ő számára szintén óriási hozzáadott értéket fog hozni a részvétel. 

Az első alkalommal még formálódunk, így van lehetőség csoportot, módszertant, időpontot váltani, közös megegyezésre, csoportvezető javaslatra alkalom számot módosítani. Online, vagy személyes találkozóink keretében elmerülünk a témában, méghozzá csoportosan, együtt. Mindezek segítségével találunk rá a számunkra személyesen illesztett, megfelelő, hasznos megoldásra. Mélyebb és alaposabb feldolgozásra, megértésre, tanulásra, új módszertan kipróbálására nyílik tehát lehetőség.
 
Az “action learning” módszertant megismerjük és kipróbáljuk. Az itt és mostban megtapasztaljuk, hogy nekünk személyesen mi a megoldásunk. A módszertant mindenki kétféleképpen fogja kipróbálni és használni:  témagazdaként és aktív támogató résztvevőként. Mindkét szerep más és más hozzájárulást, tanulást és az egyéni érintettségtől függően másfajta élményt, hozzáadott értéket nyújt. 

A mini workshopon vagy a tréningen megismert és kinyitott témában való elmélyülés, a nem vagyok egyedül, másoknak is van a témával dolga érzésen túl, megtapasztaljuk azt a hozzáadott értéket, amikor egy csoport dolgozik velem, értem, az én témámon 60-90 percen keresztül engem támogatva. A másik “támogatói szerepből” pedig megérezhetjük milyen a támogatáson keresztüli tanulás, fejlődés a másik szemén keresztüli fejlődés.

Itt elég idő van nemcsak megismerni, hanem feltérképezni, megérteni az idő, időkezelés, időmenedzsment és időérzékelés témát a saját magunk számára legmegfelelőbb módon, úgy, hogy közben egy egymást segítő, támogató Mastermind csoport is összegyűlik, összeér, talán életre szóló kapcsolatokat, együttműködéseket teremtve.

Jelentkezem

Mi fog történni, hogyan működik?

A téma eddig megszokott perspektíváját kibővítjük az érzelmi, megélési és érzékelési faktorokkal. Érzéseket, érzelmeket, stresszt, akár testi tüneteket keresünk vagy fedezünk fel, több perspektívából vizsgálódunk, kibővítve mindezekkel a téma értelmezési, vizsgálati keretét, a tágasságból találva rá a saját, személyre szabottabb, igazibb megoldásra. 
 
Az első alkalommal megismerkedünk, csoporttá alakulunk, szerződünk, megbeszéljük a kereteket, a módszertant, behozzuk a témában való személyes érintettséget, kijelöljük a tanulási utunkat, és definiáljuk a célt, a siker kritériumokat, amelyeket a közös munkától várunk. Üzleti kontextus lévén, akár megtérülést,  ROI-t számolunk.
 
Az alkalmak során mindig lesz egy témagazda, akinek a témáján az egész csoport dolgozik. Ebből nyer a témagazda, mert ő a csoport segítségével át-, talán feldolgozza témáját, esetleg megoldáshoz jut, amely több és más annál, mintha egyedül, vagy egyéni folyamatban dolgozna, hiszen a témához valahogyan, de biztosan  más tapasztalattal és jó eséllyel más perspektívából kapcsolódnak a csoporttagok. Ugyanakkor a csoportmunka során minden egyes csoporttag is nyer, fejlődik, mert a saját témájához egy másik ember más tapasztalatán keresztül kapcsolódik, ráadásul az “adás” útján, hogy ő saját tapasztalatán, megélésén, perspektíváján keresztül ad, miközben belehelyezkedik a másik helyzetébe, tehát egyúttal kap is. 
 
Az egyes alkalmakkor mindig lesznek napi nyitó- és zárókörök, ahol összekapcsolódunk, ráhangolódunk egymás témájára, majd a témagazda adott napi témáján keresztül megosztjuk a saját élményeinket és az aznapi egyéni és csoportos szintű tanulásokat. 
 
A csoport - főleg a hosszabb, éves csoport - ad majd egy tudás közösséget, talán életre szóló hasznos és fontos kapcsolatokat, együttműködéseket. 
 
A Mastermind csoport munkáját egy záró alkalommal fejezzük be, ahol együtt gyűjtjük  össze az egyéni és csoportszintű élményeket, tanulásokat, értékeket, elért célokat. Kiszámoljuk igény szerint a munkánk össznyereségét, a ROIt, az életünkre és vállalkozásunkra, munkánkra vetített megtérülést.
 
A Mastermind egy folyamatos 2-3 hetes business coachingot a csoportélménnyel, csoport erővel, a több perspektívával és mások tapasztalatával, a csoport dinamikával egészíti ki. Ugyanakkor a csoportban szerzett, megélt  élményeken kiválóan lehet egyénileg, még személyreszabottabban dolgozni az egyéni business coaching üléseken. 
 
Ha soha nem érsz a feladat listád végére, vagy örökös harcban állsz az idővel, esetleg csúszol, túlszervezel, késel, ha emiatt állandó lelkiismeret furdalásod van, stresszben élsz, esetleg csak túl sok ilyen ember vesz körbe, vedd igénybe ezt a lehetőséget!

Ha azt tapasztalod, hogy mások vagy a környezeted időbeosztása nem passzol a tiédhez és mindez belső vagy külső feszültséget, súrlódást okoz, vagy szimplán csak kérdéseket vet fel, elgondolkodtat, önreflexióra késztet, vegyél részt, és a Mastermind végére többet tudsz majd arról, hogyan, milyen dimenziókban kezdhetsz hozzá a téma sikeres kezeléséhez! 

Gyere el, ha szeretnél hozzád hasonló érdeklődésű, illetve a változás, a vezetői, vállalkozói vagy üzleti kiválóság eléréséért elkötelezett csoport tagjává válni, tőlük és velük együtt tanulni, fejlődni!

További Időprésben programok