Időprésben az üzlet - Business coaching

Időprésben az üzlet - Business coaching

6 - 10 - 20 alkalmas egyéni vállalkozói program

Az Időprésben az üzlet program fontos pillére, és a vállalkozói vagy vezetői fejlesztés önálló, -  szerintem mindent vivő - alapvető és legfontosabb eleme a business coaching támogatás.

Jelentkezem


A program business coaching eleme az igényelt támogatás intenzitásától (egy, két, három havi találkozók), az elköteleződés mélységétől és hosszától függően három “kész” verzióban nyújt egyéni tanulási és fejlesztési támogatást vállalkozóknak, vezetőknek.
 
A business coaching  egy bizonyos értelemben magas szintű (magas szintű tudatossággal és elköteleződéssel jár a vezető, vagy vállalkozó üzleti teljesítményének javítása iránt) vállalkozói és vezetői egyéni, teljes mértékben egyénre szabott önfejlesztés annak számára, aki tudatosította a problémáját, szeretné megoldani, szeretne fejlődni, szeret és tud, főként hajlandó magán változtatni, megkérdőjelezni korábbi hiedelmeit, működését. Továbbá annak, aki szeretne és tudna dolgozni egy coach-csal önmaga megváltoztatásán, aki ismeri, vagy kész megismerni a coaching módszertani erejét, és kész használni azt, kész elköteleződni egy mélyebb változási folyamat mellett. Hajlandó a saját tudását, korábbi működését, megkérdőjelezni, tud és mer támogatást kérni, változtatni, új utakat bejárni,  hisz a co-reationben.

Az online vagy személyes business coaching fejlesztés keretében üzleti coaching kontextusban, az üzleti kiválóságért, vegyes, integratív coaching módszertani eszközökkel, integratív szemlélettel ötvözve működünk együtt.

Nem előadást hallgatsz, nem tanácsokat kapsz, nem terápiára jársz, hanem partnerként, közösen - egyéni megéléseket megosztva - dolgozunk; alkalmanként rendre egy-egy business kontextuson belül kiválasztott témádon, napi és globál üzleti célodon, teljesen személyre szabva,  a témádban, a neked szükséges és számodra vállalható és megfelelő módon, módszerrel, akár alaposabban elmerülve és feldolgozva azt.

Az időprésben a vállalkozó program business coaching eleménél is az idő téma, és a vállalkozói, vezetői időprés, időbeosztás az első hívószó, a szűrő azonban az érdeklődés, elköteleződés, nyitottság és fejlődési, változtatási vágy, illetve a business coach és a kliens; a vezető vagy vállalkozó közötti kémia.

A business alkalmak számát, így a program coaching elemének hosszát változtatás, önfejlesztés útján kívánt sebesség, sürgősség, az intenzitás, az elbírható terhelés, az elköteleződés mértéke, az egyéni támogatás hossza határozza meg. 

Aki úgy gondolja, hogy hosszabb, akár egy éven keresztül tartó vállalkozói, vezetői támogató coach hátteret óhajt magának biztosítani, és üzleti, vállalkozói és vezetői teljesítményét, eredményét ezen keresztül növelni, feltehetően a több alkalmas programot fogja választani.

Az egyéni témák, megdolgozandó mélységek, kontextusok a másik tényező, ami meghatározza az alkalmak számát. Ez akár a coaching közben is változhat, megnőhet az igény további coaching alkalmakra, egy éven túli közös munkára. Szükség és igény esetén a jövőbeli munkára átszerződünk, annak témájától, kontextusától, esetleges más, differenciált módszertanától (integratív coaching, mentoring, tanácsadás) függően. 

A Mastermindtól eltérően itt egyedül veszel részt a fejlesztésben velem, mint business coachcsoddal, így mindig téma gazda vagy. Azzal dolgozunk, amilyen témát hozol, vagy  ami ott, általad vagy közösen felmerül.

Az első és utolsó alkalmakat amolyan keretező alkalmaknak is használom; nulladik - ismerkedő alkalom, coaching szerződő, egyéni globál cél tisztázó, ROI célokat meghatározó, illetve az összefoglaló, lezáró, ROI értékelő, jövőbeli cél , vagy lépés meghatározó alkalom.

Azért építek a programba meghatározott coaching alkalom számot, hogy határozottan elkülönítsem a támogatási keret formáját, tapasztalatom alapján segítsem a választást az elköteleződés mértékétől nem független transzformációs lehetőséget, így más-más megoldást kínálva a különböző támogatási keretre vágyóknak:

  • rövidtávon tervezés - intenzív, gyors indítás és fejlesztés; 
  • középtávú támogatás, pár hónapos előre tervezés, nagyobb elmélyülés, közepes sebesség;
  • hosszabb távon tervezés, stratégiai szemlélet, mély, átgondolt, lassú fejlődés, transzformáció.

Az idő téma, vállalkozó és vezető tehát csak hívószavak, de a résztvevők köre ennek alapján áll össze. A teljes programhoz, így a Mastermind csoporthoz és a business coaching folyamathoz is csatlakozhat olyan nem vállalkozó vagy vezető is, aki érdeklődik a téma iránt, az ő számára szintén óriási hozzáadott értéket fog hozni a részvétel. Akinek abszolút nincs üzleti érdekeltsége, a business kontextus irreleváns, de a téma iránt érdeklődik, ezért a csoportokhoz csatlakozik, közben a coachingot is kipróbálná, vagy igénybe venné, személyesen egyeztetve integratív (vagy life) coachingra szerződhetünk az elejétől fogva.

Online, vagy személyes találkozóink keretében elmerülünk a témádban és a célodon dolgozunk együtt. Mindezek segítségével találunk rá a számodra személyesen illesztett, megfelelő, hasznos megoldásra. Mélyebb és alaposabb feldolgozásra, megértésre, tanulásra, új módszertan kipróbálására nyílik tehát lehetőség.
 
Az coaching és azon belül a business coaching, illetve integrál szemléletű integratív coaching módszertant megismerjük és kipróbáljuk. Az itt és mostban megtapasztaljuk, hogy nekünk személyesen mi a megoldásunk. 
 
A business coachee szerep tanulási, fejlődési lehetőséget, másfajta élményt és hozzáadott értéket nyújt. 

A nem vagyok egyedül, másoknak is van a témával dolga érzésen, témán túl, - amit már a mini workshopon vagy tréningen megismerhettünk - itt megtapasztaljuk azt a hozzáadott értéket, amikor egy figyelmét, tudását, szakértelmét teljes mértékben nekem szentelő business coach dolgozik velem, értem, az én témámon 60-90 percen keresztül engem támogatva.

Itt elég idő van nem csak megismerni, hanem feltérképezni, megérteni az idő, időkezelés, időmenedzsment és időérzékelés témát a saját magunk számára legmegfelelőbb módon, úgy, hogy közben bármilyen kapcsolódó, vagy felbukkanó üzleti működést befolyásoló téma is kibontásra és megoldásra kerülhet. A coach és coachee egy hosszú közös útra, partneri kapcsolatra szerződik.

Jelentkezem
 

Mi fog történni, hogyan működik?

A témában annyira mélyülünk el, vagy annyira távolodunk el, ahogy a kliens igényli. A tanulás és fejlesztés eddig megszokott perspektívája a coaching keretei közé terelődik, a coachee igényétől függően érzelmi, megélési és érzékelési faktorokkal dolgozunk. Érzéseket, érzelmeket, stresszt, akár testi tüneteket keresünk vagy fedezünk fel, több perspektívából vizsgálódunk, kibővítve mindezekkel bármely  téma értelmezési, vizsgálati keretét, rátalálva a saját, személyreszabottabb, igazibb megoldásra, tökéletesen szabva időt, energiát, módszertant a személyes igényekre.
 
Az alkalmak során mindig a coachee hozza a témát, amiben egy cél felé haladva dolgozik a coach támogatásával. Itt csak a coach van jelen, mint a kliens változásának katalizátora, támogatója és kísérője. Ez több időt, személyreszabottabb módszertant, közösen kialakított munkamenetet, nagyobb mélységet, intimitást és a coach-coachee partneri kapcsolatán alapuló co-creation-t jelent.   
 
A business coaching nem tanulás, hanem fejlesztés, az integratív coaching típusú módszertannal gyorsabban, hatékonyabban lehet fejlődni, magatartási, működésbeli mintákon változtatni, tehát  a megoldás felé haladni. 
 
A business coaching módszertan személyre szabottan vezet el a Te megoldásodhoz vállalkozói vagy vezetői szereped formálásában, üzleti eredményeid javítása céljából. Így a saját helyeden, kiegyensúlyozottan tudsz fejlődni és alkotni! Lehet egyedi jellemzője az életedben jelen lévő idő kezelés kérdésének, amelynek megoldása egy ponton túl egyedi, személyre szabott megoldást, személyes támogatást kívánhat.

Ha soha nem érsz a feladat listád végére, vagy örökös harcban állsz az idővel, esetleg csúszol, túlszervezel, késel, ha emiatt állandó lelkiismeret furdalásod van, stresszben élsz, esetleg csak túl sok ilyen ember vesz körbe, vedd igénybe ezt a lehetőséget!

Ha azt tapasztalod, hogy mások vagy a környezeted időbeosztása nem passzol a tiédhez és mindez belső vagy külső feszültséget, súrlódást okoz, vagy szimplán csak kérdéseket vet fel, elgondolkodtat, önreflexióra késztet, próbáld ki és köteleződj el legalább három öt alkalom business coachingra, hogy megtapasztald milyen dimenziókban kezdhetsz hozzá a téma sikeres kezeléséhez! 
 
Ha elkötelezett vagy a változás iránt, hiszel a coachingban, mint a leghatékonyabb fejlesztési módszertanban, szeretnél a változás, a vezetői, vállalkozói vagy üzleti kiválóság eléréséért tenni, gyere el, próbáld ki!

További Időprésben programok