EMCC szervezet

EMCC szervezet

Az EMCC az egyik nagy európai, nemzetközi, elsősorban minőségbiztosításért és a coach-, mentor szakma keretek közé szorításáért felelő szervezet.
A másik, hasonló szervezet az amerikai ICF.

A szervezet akkreditációkat végez, diplomákat ad ki különböző gyakorlat, tapasztalat, tudás szinteken, továbbá konferenciákat rendez, kutatásokat, kiadványokat jelentet meg. A coachingot, mint alapvetően önszabályozó szakmát összefogja, keretezi, szabályozza, minőségbiztosítja. Hitelesít tanfolyamokat. Akkreditációs szinteket jelöl ki, egyéni és szervezeti akkreditációt végez. Etikai irányelveket, coaching kompetenciákat fogalmaz meg. Tagságot tart fenn.
Egy ilyen szervezetnél lévő tagság és az általuk kiadott akkreditáció egy fajta elkötelezettséget jelent a coach részéről az általános szakmai irányelvek elfogadása és a folyamatos coach szakmai önfejlesztés iránt, a kliensek számára pedig minőséget, garanciát nyújt a szakmaiságot illetően. 

Magyarországon a coachoknak csak korlátozott száma jut el idáig, ad magára ennyire, figyel oda a szakmai fejlődésére, és szánja rá az extra energiát, időt és pénzt.

A szervezetek a kliensek körében is népszerűsítik magukat, hogy a kliens tudjon a coach szakmával, a coachcsal kapcsolatban szakmai minőségi elvárásokat tenni.
Ezek a szervezetek garantálják, hogy a náluk tagsággal és akkreditációval rendelkező coachok megfelelnek egy magas szintű és a világon mindenhol elfogadott egységes kritérium kompetencia rendszernek.
Magyarországon végzett vagy valamilyen coach tanfolyamra beiratkozott coachok nagyjából tíz százaléka rendelkezik ilyen  háttérrel.

Válassz olyan coachot, aki egy elismert szervezet tagja és rendelkezik akkreditációval!

http://emcchu.org/
https://www.emccglobal.org/

https://www.coachfederation.hu/
https://coachfederation.org/