Coaching hitvallásom

Coaching hitvallásom

Az EMCC "Etikai kódex" és "Sokszínűségi nyilatkozat" fényében

A 2016-ban elkezdett alapozó és haladó coaching képzés (Grow) óta folyamatosan élek szupervíziós lehetőségekkel és coaching skill kompetencia tréningekkel. 2017-tól integrál coaching képzéssel egészítettem ki a coaching tudásomat, amely együtt biztosította a coaching tanulási keret fenntartását, támogató szakmai közeget és az integrál pszichológiai tudás alapjainak megszerzését. Az alap coaching képzéseket önismereti, pszichológiai témájú fejlesztésekkel támogatom, egyéni és csoportos szupervízióba  járok, 2019-től mentor coachingba kezdtem.

Úgy gondolom, hogy a folyamatos önismereti és szakmai fejlődésem, összhangban az etikai kódex kompetencia elemeivel az alapja annak, hogy a klienseket minél több témában, a lehető legtovább kisérhessem fejlődési útjukon.

A coaching nulladik alkalmait az ismerkedésnek szentelem, ezen ülések alkalmával a következőkről esik szó:
  • A globál, (teljes folyamat) cél kijelölése
  • A kontextus tisztázása
  • A keretek és határok tisztázása. A coaching folyamán tiszteletben tartom ezeket a kereteket, amik ugyanakkor a tapasztalat szerint a coachee beleegyezésével a kiinduláshoz képest sokszor tágíthatók.
  • A “Nem mondás lehetőségének” tisztázása mind a coachingra, a témára, a mélységre, a  módszerre,  az adott pillanatra és rám, mint coachra. 
  • A kliens coaching ismeretei, tapasztalatai és elvárásai
  • A coaching módszertana, a coaching-terápia-tanácsadás különbségei
  • A coachinggal kapcsolatos tudásom, szakmai és önismereti tapasztalatom: mely területek azok, amikkel tudok és amikkel nem tudok mit kezdeni, kiemelve a jogosítványt amivel rendelkezem és amivel nem (nem vagyok terapeuta).
  • Titoktartás jelentése. Amennyiben egy szervezeti coachingról van szó, kifejtem és  példákkal illusztrálom, hogy miről és milyen keretek között beszélhetek a megbízóval és miről nem. A titoktartás említését (és megértésének ellenőrzését) az első néhány alkalommal ismétlem, a továbbiakban utalok rá. Hosszabb folyamatban, illetve amikor egy-egy olyan támához érünk, ahol azt érzem, hogy a kliens elbizonytalanodik, ismét szóba hozom. Felhívom a figyelmét dilemmáinak tisztázására, kiemelem a “nem mondás” lehetőségét. Úgy gondolom, hogy az etikai kódex ezen, egyik kiemelt integritás elemének betartásán túl, a bizalmi, tehát a kliens mély munkájához nélkülözhetetlen tér kialakítására is így adok lehetőséget.

Mindezt fontosnak tartom a kezdeti rapport építés, a biztonságos tér megteremtése, a coachee felelősségének hangsúlyozása és kontroll lehetőség megtartása miatt. Az említett eljárásban mind a saját emberi, szakmai, erkölcsi, mind az EMCC kompetencia és kontextus elemeit figyelembe veszem.

A kijelölt folyamat végére javaslok egy összegző, akár lezáró alkalmat. Ezen alkalommal lehetőséget nyújtok a folyamat “felülnézetből” való értékelésére, az eredmények és a változások összegzésére, az eredeti célokkal való összevetésre, lehetőséget nyújtva a kliens számára a folyamat  lezárásáról, vagy a folytatásról való tudatos döntésre. Amennyiben az ügyfél kéri, az ülést lezárjuk. Ezekben az esetekben összegzést, önreflexiót javaslok.

Amennyiben kliens oldalról merül fel az igény vagy én érzem úgy, hogy más segítőre van szüksége, akkor ajánlok egy általam ismert, jónak tartott, tapasztaltabb szakembert. A szakmai határaimat folyamatosan figyelem és szupervízióba viszem. Ez a hozzáállás és eljárás a magam hitelessége mellett az etikai kódexben szereplő határ kezelési elem tiszteletben tartása miatt is fontos.

Fontosnak tartom, hogy a klienseket társadalmi státusztól, kortól függetlenül egyenlőként kezeljem. Szeretném az általam bejárt utat, megtanultakat más számára is elérhetővé tenni. A coachingban az emberekkel való minőségi együttléten, a kliensek meghallgatásán túl önreflexióra ébredésük, a változási folyamatuk kísérete, támogatása vonz. Hiszek abban, hogy egyes élethelyzetekhez való hozzáállásunk alapvetően meghatározza életünk minőségét és egy-egy ponton jól jön egy új perspektíva megvilágítása. A coaching folyamat során lenyűgöz, hogy a kliens megtisztel a bizalmával. Beenged élete történetébe, személyiségéhez, akár legmélyebb önmagához ad hozzáférést. Az említett elvek,  törekvések, szándékom szerint az EMCC sokszínűségi nyilatkozatával is összecsengenek, ezentúl önazonosak és hitelesen képviselhetőek számomra. Szívemből, jó szándékból, emberségből adom.

 

Az EMCC kompetencia keretrendszer v2

EMCC Etikai Kódex

EMCC Sokszínűségi Nyilatkozat